chănchán

谄谗

拼音
chăn chán
注音
ㄔㄢˇ ㄔㄢˊ
繁体
諂讒

谄谗的意思

词语解释

谄谗chǎn chán

 1. 亦作“讇谗”。

 2. 谄谀谗毁

引证解释

 1. 亦作“讇谗”。谄谀和谗毁。

  韩非子·六反》:“挫贼遏姦明上之民也,而世少之曰讇谗之民也。”
  春秋繁露·五行相胜“讇顺主指” 清•凌曙 注:“如是谋臣死而諂臣尊矣。故曰諂谗饰过之説胜,则巧佞者用。”

网络解释

谄谗

chǎn chán ㄔㄢˇ ㄔㄢˊ谄谗

谄谀和谗毁。《韩非子·六反》:“挫贼遏奸明上之民也,而世少之曰讇谗之民也。”《春秋繁露·五行相胜》“讇顺主指” 清 凌曙 注:“如是谋臣死而谄臣尊矣。故曰谄谗饰过之说胜,则巧佞者用。”

谄谗的字义分解

 • 拼音 chǎn 部首总笔画 10

  谄 [ chǎn ] 1. 奉承;獻媚。 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。” [更多解释]

 • 拼音 chán 部首总笔画 11

  谗 [ chán ] 1. 在别人面前说陷害某人的坏话。 谗言。谗害。谗佞。进谗。信谗。 [更多解释]

谄谗的分字组词

近音词、同音词

谄谗的相关词语

【谄谗】的常见问题

 1. 谄谗的拼音是什么?谄谗怎么读?

  谄谗的拼音是:chăn chán
  点击 图标播放谄谗的发音

 2. 谄谗是什么意思?

  谄谗的意思是:①.亦作“讇谗”。②.谄谀和谗毁。