chănkǒu

谄口

拼音
chăn kǒu
注音
ㄔㄢˇ ㄎㄡˇ
繁体
諂口

谄口的意思

词语解释

谄口chǎn kǒu

 1. 满足口腹之需。

引证解释

 1. 满足口腹之需。

  唐•刘蜕 《梓州兜率文冢铭》:“慎无坚为金铁,以作货起争。慎无潏为醴泉,以味乎諂口。慎无祷为城社,以狐鼠凭妖。”

网络解释

谄口

谓满足口腹之需

唐 刘蜕 《梓州兜率寺文冢铭》:“慎无坚为金铁,以作货起争。慎无潏为醴泉,以味乎谄口。慎无祷为城社,以狐鼠凭妖。”

谄口的字义分解

 • 拼音 chǎn 部首总笔画 10

  谄 [ chǎn ] 1. 奉承;獻媚。 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。” [更多解释]

 • 拼音 kǒu 部首总笔画 3

  口 [ kǒu ] 1. 人和动物吃东西和发声的器官(亦称“嘴”)。 口腔。口才。口齿。口若悬河。 2. 容器通外面的地方。 瓶子口。 3. 出入通过的地方。 门口。港口。 4. 特指中国长城的某些关口(多用作地名)。 古北口。喜峰口。 5. 破裂的地方。 口子。 [更多解释]

谄口的分字组词

近音词、同音词

谄口的相关词语

【谄口】的常见问题

 1. 谄口的拼音是什么?谄口怎么读?

  谄口的拼音是:chăn kǒu
  点击 图标播放谄口的发音

 2. 谄口是什么意思?

  谄口的意思是:谓满足口腹之需。