chăngēng

谄羹

拼音
chăn gēng
注音
ㄔㄢˇ ㄍㄥ
繁体
諂羹

谄羹的意思

词语解释

谄羹chǎn gēng

 1. 谓以烹调羹汤取悦于人。典出史记·殷本纪:“伊尹名阿衡,阿衡欲奸(干)汤而无由,乃为有莘氏媵臣,负鼎俎,以滋味说汤,致于王道。”

引证解释

 1. 谓以烹调羹汤取悦于人。

  典出史记·殷本纪》:“伊尹阿衡,阿衡 欲奸(干) 汤 而无由,乃为 有莘媵臣,负鼎俎,以滋味説 汤,致于王道。”
  唐•柳宗元 天对:“空桑鼎 殷,諂羹厥鵠。”

网络解释

谄羹

谄羹,读音为chǎn gēng ㄔㄢˇ ㄍㄥ,是一个汉语词语,意思是以烹调羹汤取悦于人。

谄羹的字义分解

 • 拼音 chǎn 部首总笔画 10

  谄 [ chǎn ] 1. 奉承;獻媚。 谄媚。谄佞。不谄不驕。《説文•言部》:“諂,諛也。” [更多解释]

 • 拼音 gēng 部首总笔画 19

  羹 [ gēng ] 1. 用蒸煮等方法做成的糊状、冻状食物。 羹汤。肉羹。鸡蛋羹。 [更多解释]

谄羹的分字组词

近音词、同音词

谄羹的相关词语

【谄羹】的常见问题

 1. 谄羹的拼音是什么?谄羹怎么读?

  谄羹的拼音是:chăn gēng
  点击 图标播放谄羹的发音

 2. 谄羹是什么意思?

  谄羹的意思是:谓以烹调羹汤取悦于人。典出《史记·殷本纪》:“伊尹名阿衡,阿衡欲奸(干)汤而无由,乃为有莘氏媵臣,负鼎俎,以滋味说汤,致于王道。”